План роботи - практична частина

Практичне навчання

1) використовуючи інформацію із слайду 15 вищезазначеної презентації проаналізувати спільні та відмінні риси між наведеними фінансовими інструментами та проектним фінансування. Взяти до уваги з 1 по 10 пункти. Результати аналізу представити або у вигляді таблиці, або схеми (на вибір студента). Максимальна оцінка - 20 балів;

2) пояснити, для реалізації яких проектів, насамперед, можуть використовуватися вище досліджувані вами фінансові інструменти Максимальна оцінка - 10 балів;

3) обрати будь-які пять банків України, які позиціонують себе як "продавці" фінансового продукту "проектне фінансування" та, з огляду на представлену на їх офіційних веб-сторінках інформацію про цей продукт, дати відповідь на запитання: 

Які відмінності у розумінні змісту проектного фінансування  від його класичного тлумачення (класичні підходи наведені у презентаційному матеріалі) мають місце у практичній діяльності банків України та чому? Сформулювати власне розуміння даного поняття з точки зору двох сторін відносин: замовника проекту та інвестора проекту. 

Узагальнити умови, на яких банки пропонують проектне фінансування економічних агентам. Насамперед, зверніть увагу на галузеві особливості проектів, в реалізації яких банк готовий брати участь;  вимоги, які виставляються до забезпечення  за таким фінансуванням; вимоги, які предявляються до проектної компанії.

Викладення думки представити у вигляді короткого ессе. Максимальна оцінка - 50 балів;

4) взяти участь у форумі на тему "Практика заснування проектної компанії в Україні, які перепони і чому?" Максимальна оцінка - 10 балів


Last modified: Wednesday, 16 August 2017, 9:22 PM