Ключові слова та терміни до теми №1


Кредитний менеджмент банку, цілі, завдання, функції та методи кредитного менеджменту; 

кредитна діяльність; 

кредитний менеджмент та його види: технічний, косметичний, авантюрний та шахрайство; 

кредитна політика, планування у банку; 

система планів банку: стратегічний план, плани розвитку банку, бізнес-пла­ни; 

стратегічні цілі функціонування банку; 

кредитні стратегії: стра­тегія зростання, стратегія скорочення, стратегія комбінування, стратегія регулювання кредитних ризиків, конкурентні стратегії.


Last modified: Wednesday, 16 August 2017, 6:08 PM