Класифікація підприємств

За формами власності

приватне підприємство

діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи)

підприємство колективної власності

діє на основі колективної власності

комунальне підприємство

діє на основі комунальної власності територіальної громади

державне підприємство

діє на основі державної власності

підприємство, засноване на змішаній формі власності

на базі об’єднання майна різних форм власності

спільне комунальне підприємство

діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб'єктами співробітництва

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду

унітарне підприємство

створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

корпоративне підприємство

утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Залежно від частки іноземної інвестиції у статутному фонді

 

підприємства з іноземними інвестиціями

капітал є власністю іноземних підприємців повністю або у тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезнаходження

іноземні підприємства

в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством

Залежно від кількості працюючих та обсягів господарської діяльності (валового доходу від реалізації продукції за рік)

 

мікровідприємства

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

малі підприємства

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

великі підприємства

середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

середні

усі інші підприємства


Last modified: Wednesday, 16 August 2017, 3:15 PM