Правові основи функціонування підприємств в Україні

Назва законодавчого акту

Набрав чинностi

Змiст

Господарський кодекс України

1 січня 2004 року

Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

 

Цивільний кодекс України

1 січня 2004 року

Кодифікований нормативний акт, яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

Бюджетний кодекс України

1 січня 2011року

Кодексом визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Податко́вий ко́декс України

1 січня 2011

Кодекс, в якому здійснено об'єднання в одному нормативно-правовому акті норм права, якими врегульовано відносини в сфері оподаткування.

Митний кодекс України

22 квiтня 2012

Кодекс, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України


Last modified: Wednesday, 16 August 2017, 3:14 PM