Про автора курсу

РУДЕВСЬКА ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА

Rudevska V I

Кандидат економічних наук, доцент,

доцент  кафедри "Фінанси,банківська справа та страхування".

Досвід: 15 років банківського досвіду:АБ "Брокбізнесбанк", КФ "Перший Український міжнароднийБанк", АБ "Райффайзенбанк"(Украхїна) , "ОТП-Банк"(Україна).

Освіта: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2015). Дисертація на тему «Консолідація банків України в умовах фінансової глобалізації».

Вільно володіє англійською мовою (рівень В2, сертифікат  Pearson), іспанською мовою - середній рівень,

Наукові інтереси: процеси консолідації банків в Україні; аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України; факторинг у світовому господарстві та його перспективи в Україні.

Основні публікації: 30 наукових праць

Дисципліни, що викладає:

 1. Банківське інвестиційне кредитування,
 2. Інвестиційне кредитування
 3. Банківське регулювання і нагляд
 4. Кредитний менеджмент
 5. Банківський менеджмент
 6. Технології продажів фінансових продуктів

Перелік основних публікацій:

Монографії:

1.Консолідація у банківському секторі: теорія і досвід // Вовчак О.Д. Рудевська В.І.//Монографія – Київ -2017 С.222

2. Essence, advantages and perspectives of factoring in Ukraine: National Economic reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Volume 3  / collective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. –  Kielce, Poland: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 460 p.

3. The scientific background of implementation of the social dialogue in trade in Ukraine/ Viktor Apopiy, Olga Ilyash, Viktoriia Rudevska //  System transformation of the national economy: Challenges and expectations - Collective monograph-Volume 1- Bydgoszcz - 2016. – pp.1-10  (закордонна монографія).

4. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Д. Вовчак. – К. : УБС НБУ, 2013. – 430 с.

5. Вплив глобалізації на розвиток в банківської системи України : монографія / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Кузнєцової. –  Одеса : ОДЕУ, 2011. – 489 с.

Статті:

 1. Рудевська В. І. Передумови та тенденції розвитку процесів консолідації у банківській сфері / В. І. Рудевська, О. Д. Вовчак // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – № 22.10. – С. 140–147
 2. Рудевська В. І. Умови розвитку процесів консолідації банківських установ України / В. І. Рудевська // Науковий вісник Одеськ. нац. екон. ун-ту. – 2012. – № 26 (205). – С. 36–44
 3. Рудевська В. І. Вплив кредитної діяльності банків України на процеси їх консолідації / В. І. Рудевська // Науковий вісник Одеськ. нац.екон. ун-ту. – 2013. – № 27 (206). – С. 77–86 
 4. Рудевська В. І. Обґрунтування мотивів консолідації банківських установ України / В. І. Рудевська // Збірник наукових праць ДонДУУ. – 2013. – Т. ХIV, № 271 – С. 573–578
 5. Рудевська В. І. Фінансове забезпечення процесів консолідації банківських установ / В. І. Рудевська // Вісник Черкаського університету. Сер.: економічні науки. – 2014. – № 12 (305). – С. 107–114
 6. Рудевська В. І. Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі / В. І. Рудевська // Бізнес Інформ : наук. журн. – 2014. – № 5 (436). – С. 375–379 
 7. Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ в Україні / В.І. Рудевська// Формування ринкових відносин в Україні: збірник наук. праць. –  №3 (178) – 2016. – С.35-39
 8. Рудевська В.І.  Проблеми капіталізації банківської системи України / В.І. Рудевська //Європейські перспективи : наук.-практичний журнал  –2016  – №4. – С.22-29.
 9. Banking crediting of enterprises’ innovation activity in Ukraine / Vovchak, Rudevska//  Banks and Bank Systems, Volume 11, Issue 4,- 2016 - pp. 97-101  (SCOPUS)
 10. Forecasting of the state of the credit market in Ukraine/ Galyna Myskiv, Tetyana Andreykiv.Viktoriia Rudevska // Journal "Investment Management and Financial Innovations", #4 (cont.)/2016 – pp. 235-241 (SCOPUS)

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar

Участь в Семінарах 2016-2017

Участь в Міжнародному Семінарі «International Week on Central Banking» 14-20 May2017 – Університет Прикладних наук  Дойче Бундесбанку Хахенбург Німеччина (сертифікат) 

Участь в Семінарі НБУ «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» 10-11 листопада 2016р. (сертифікат)

Відкрита дистанційна школа дистанційного навчання "Створення дистанційного курсу на базі Moodle" (сенртифікат)

Мастер-клас Максима Батиєва "Как продавать больше всех" - тренинговій курс 8 вересня 2017 (сертифікат)


Last modified: Thursday, 7 September 2017, 4:25 PM