Перша руська держава середньовіччя виросла з поєднання багатьох елементів. Варяги були лише одним елементом серед багатьох, однією історичною силою серед багатьох. Руська історія тільки через варягів є така сама фікція, як руська історія без варягів.

Генріх Штокаль

 

Розселення племен

Предки українців

Існують 2 точки зору на утворення Київської Русі: норманська теорія й теорія природничоісторичного утворення Київської Русі.

 

     1. Норманська теорія — про несамостійний розвиток руської державності (засновники — німецькі вчені Байєр і Міллер, запрошені в XVIII ст. Катериною II для роботи в Російській академії наук) —спирається:

   а) на « Повість минулих літ » (основне джерело того часу, написане київським ченцем Нестором на поч. XII ст.), де переказується легенда про запрошення слов'янськими племенами як князів трьох братів на чолі з Рюриком (Синеус, Трувор) — варягів (вікінгів, норманів) за походженням;

   б) першими керівниками Київської Русі були нормани — князі Рюрик, Олег;

   в) у творах римських істориків і деяких інших неслов'янських літописах мовиться про дикість і відсталість східнослов'янських племен, що свідчить нібито про їхню нездатність без допомоги ззовні заснувати таку могутню державу, як Київська Русь.

Значення і походжння назви Русь

     2. Теорія природничоісторичного процесу утворення класів і держави у східних слов'ян:

   а) для цього існували всі необхідні економічні передумови: досить високий розвиток продуктивних сил (археологами знайдені залізні знаряддя праці; доведене відділення ремесла від сільського господарства та інше, що говорить про майнову диференціацію, від якої один крок до утворення класів і держави); численні успішні військові походи слов'ян приносили здобич і прискорювали процес класоутворення; захоплення старійшинами общинних земель свідчить про початок складання феодальних відносин і т. д.;

   б) археологічні розкопки вказують, що кількість поховань воїнів-норманів мізерно мала в порівнянні зі знайденими похованнями руських воїнів;

   в) у літописах наступних століть нормани не згадуються, тому можна зробити висновок, що їхня кількість була мала, і вони швидко злилися з корінним населенням — ослов'янилися;

   г) порівняльний аналіз останків озброєння норманів і слов'ян свідчить про приблизно однаковий рівень розвитку продуктивних сил;

   ґ) у літописах прямо говориться, що ще до приходу варягів у Києві правив 1-й князь — слов'янин Кий (кінець VI – початок VII ст.); франкські «Бертинські аннали» вперше згадують про державу східних слов'ян (початок IX ст.), коли в 838 р. до візантійського імператора прийшли посли, які стверджували, що «їхній народ звуть Росе і направлені вони царем, якого називають Хаканом, заради дружби». 

Утворення державності: передумови

Окремою є хазарська теорія:

Сусіди східнословянських племен

     У VIII ст. Хазарський каганат (держава тюркомовних племен у пониззях Дону й Волги та на Північному Кавказі) підкорив слов'янські племена полян, сіверян, радимичів та в'ятичів. Ці факти були використані для обґрунтування тези про хазарське походження Київської Русі. її автор О. Пріцак (професор Гарвардського університету) стверджує, що поляни були не слов'янами, а різновидом хазар, а їхня київська гілка - спадкоємицею роду Кия, який заснував Київ у VIII ст. Ця вигадана версія не витримує жодної критики. Дослідження давнього Києва переконливо свідчать про місцеву слов'янську самобутність його матеріальної культури. Відомо, що в 60-ті роки X ст. внаслідок війни з русами Хазарська держава перестала існувати. З IX ст. в Європі домінувала Давньоруська держава.     

Державні обєднання східних словян

     Висновок: з норманами чи без норманів, східні слов’яни були спроможні зробити останній крок від розпаду первіснообщинного до феодального суспільства. Найбільшими центрами східного слов'янства в IX столітті були Київ і Новгород.

Last modified: Sunday, 24 May 2009, 3:37 PM