Важко змінити майбутнє.

Ще важче - теперішнє.

Легше за все змінити минуле.

    Історія України - це наука, яка вивчає виникнення і розвиток людського суспільства на всіх українських землях, вона ґрунтується на законах розуміння історії.

    Велике місце посідає висвітлення всіх визвольних рухів, одвічне прагнення українського народу до незалежності, його боротьба проти польських, литовських, австро-угорських, російських, монголо-турецько-татарських завойовників.

Завдання курсу:

    1. Подати наукову періодизацію історію України, характерні риси основних періодів української історії, їхні особливості, визначальні події та явища кожного з них.

    2. Узагальнити досвід національного державотворення, традиції української державності, значення боротьби українського народу за її відродження та збереження.

    3. Розкрити історію соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в Україні, основні етапи українського національно-визвольного руху, його конкретний зміст і організаційні форми, визначити роль і місце в українській історії видатних осіб.

    4. Висвітлити зміст і особливості розвитку української матеріальної та духовної культури, її взаємозв’язок зі світовою культурою.

    5. Показати найважливіші події та явища української історії в контексті світової історії, роль України в системі міжнародних відносин.

Особливості історії України як науки

Last modified: Wednesday, 20 May 2009, 5:50 PM