Запитання до самоконтролю 13

Питання до самоконтролю до 13 теми

1. У чому полягає різниця між фінансовим та економічним аналізом?
2. Для яких проектів економічний аналіз є необхідною умовою?
3. Яка різниця між розрахунками фінансових та економічних цін?
4. Відміна економічної привабливості та економічної ефективності.
5. Які основні етапи визначення економічної привабливості проекту?
6. Причини використання альтернативної вартості в економічному аналізі.
7. Поняття тіньового ціноутворення, механізм визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту.
8. Розрахунок економічної вартості товарів на базі світових цін.
9. Методичні підходи до визначення економічної вартості ресурсів, які не залучені до зовнішньоторговельного обігу товарів або не мають світової ціни.
10. Методичний інструментарій для визначення наявних вигод та витрат при проведенні економічного аналізу.
11. Поняття перевідного коефіцієнта (коефіцієнта перерахунку) та проблеми його використання.
12. Як в оцінці економічної цінності проекту враховують трансфертні платежі, мультиплікативний ефект і споживчий надлишок?

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:32 PM