Запитання до самоконтролю 12

Питання до самоконтролю до 12 теми

1. Інформаційний інтерес учасників проекту до фінансового аналізу.
2. Суть фінансового аналізу та його зв’язок з іншими розділами аналізу проектів.
3. Основні методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу проектів.
4. Етапи проведення фінансового аналізу проектів.
5. Охарактеризуйте зміст основних документів, які повинні підготувати фінансові аналітики проекту.
6. Припущення та правила прогнозування грошового потоку за проектом.
7. Мета і суть проектування бухгалтерського балансу.
8. У чому вбачається різниця між фінансовим аналізом діяльності підприємства та аналізом проекту?
9. На підставі якої інформації фінансового аналізу приймається рішення про вибір проекту?
10. Назвіть причини необхідності попереднього аналізу фінансової життєздатності проекту без урахування фінансування проектів.
11. Види інвестиційних ресурсів, їхня характеристика, вартість і можливість використання для різних проектів.
12. Критерії раціоналізації фінансових ресурсів проекту.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:30 PM