Запитання до самоконтролю 11

Питання до самоконтролю до 11 теми

1. Призначення соціального аналізу проекту.
2. Основні компоненти соціального аналізу.
3. Типи проектів, для яких оцінка соціального аспекту є обов’яз-ковою.
4. Характеристика та основні складові соціального середовища проекту.
5. Поняття «населення проекту» і «бенефіціари проекту».
6. Взаємозв’язок між різними соціальними показниками проекту і ступінь їхньої кореляції.
7. Основні характеристики способу та рівня життя населення. Як інформація про рівень життя населення проекту повинна враховуватися при розробці проекту?
8. Складові етнічно-демографічної характеристики населення.
9. Проектування соціального оточення як складова соціального аналізу проектів.
10. Методи підвищення соціальної активності населення проекту.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:27 PM