Запитання до самоконтролю 9

Питання до самоконтролю до 9 теми

1. Роль і місце інституційного аналізу при підготовці проектів.
2. Мета й задачі проведення інституційного аналізу.
3. Складові інституційного аналізу.
4. Методичний інструментарій, який використовують при проведенні інституційного аналізу.
5. Характеристика факторів зовнішнього середовища проекту.
6. Оцінка ступеня впливу зовнішніх факторів на успішність реалізації проекту.
7. Визначте можливі зміни зовнішнього середовища, які можуть стати критичними для проекту.
8. Етапи аналізу внутрішнього середовища проекту.
9. Аналіз можливостей управлінської команди та функції менеджера проекту.
10. Характеристика трудового потенціалу компанії та аналіз його відповідності вимогам проекту.
11. Аналіз організаційної структури за формальними та неформальними критеріями.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:22 PM