Запитання до самоконтролю 6

Питання до самоконтролю до 6 теми

1. Аргументуйте необхідність урахування ризику при обґрунтуванні інвестиційних проектів.
2. Поняття ризику та невизначеності у проектному аналізі.
3. Що таке передбачення ризику?
4. Чи існує різниця між інвестиційними та проектними ризиками?
5. За якими ознаками класифікують інвестиційні та проектні ризики?
6. Які основні ризики проекту можна виділити?
7. Причини виникнення проектних ризиків.
8. Основні причини появи ризиків на кожній стадії життєвого циклу проекту.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:11 PM