Запитання до самоконтролю 5

Питання до самоконтролю до 5 теми

1. Визначте види і характер поведінки витрат за проектом.
2. Як структура витрат виробництва впливає на вибір масштабу виробництва?
3. Цілі та припущення проведення аналізу беззбитковості.
4. Чому фінансових менеджерів цікавить розрахунок точки беззбитковості виробництва?
5. Чому точка беззбитковості є критерієм оцінки проектів? Яким має бути характер порівняння двох проектів?
6. Порядок розрахунку готівкової, бухгалтерської та фінансової точок беззбитковості.
7. Що таке операційний леверидж?
8. Методичні підходи до розрахунку операційного левериджу.
9. Значення розрахунку операційного левериджу для фінансового менеджера.
10. Чому стандартний аналіз дисконтованих грошових потоків називають статичним?
11. Що таке управлінські рішення в бюджетуванні капіталу? Наведіть приклади.
12. Поняття капітального бюджетування.
13. Типи бюджетування та проблеми, які воно створює для аналізу дисконтованих грошових потоків.
14. Поясніть такі варіанти управлінських рішень, як відмова від проекту та його розширення. Чому ми ризикуємо визначити неправильно NPV, якщо проігноруємо ці можливі варіанти?

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:07 PM