Запитання до самоконтролю 4

Питання до самоконтролю до 4 теми

1. Визначте основні підходи до створення системи критеріїв для оцінки та порівняння проектів за умов командної та ринкової систем господарювання.
2. Критерії оцінки проектних рішень, найбільш популярні в сучасній практиці.
3. Визначте зміст, порядок розрахунку, переваги та недоліки, можливості застосування таких показників ефективності проектів: чисті дисконтовані грошові потоки; чиста теперішня вартість; коефіцієнт рентабельності; внутрішня норма доходності; період окупності; річні ануїтетні витрати.
5. Поняття фінансового профілю проекту, методи побудови і можливості його використання для оцінки проектів.
6. Особливості оцінки взаємодоповнюючих і взаємовиключальних проектів.
7. Обґрунтуйте необхідність застосування неформальних процедур оцінки проектів.
8. Визначте основні положення методики порівняння та відбору проектів за неформальними критеріями оцінки.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:04 PM