Запитання до самоконтролю 3

Питання до самоконтролю до 3 теми

1. Поняття грошового потоку та його роль в оцінці інвестиційних проектів.
2. Причина використання як критерію оцінки інвестиційного проекту замість показника «чистий доход» показника «грошового потоку».
3. Роль амортизації при обґрунтуванні доцільності реалізації проекту.
4. Визначте складові грошового потоку з активів.
5. Порядок розрахунку операційного грошового потоку. Відмінність бухгалтерського та проектного підходів.
6. Капітальні витрати та приріст чистого робочого капіталу – складові операційного грошового потоку.
7. Перелічіть можливі додаткові вигоди (припливи) та витрати (відтоки) від реалізації інвестиційного проекту.
8. Які є особливості розрахунку додаткового грошового потоку?
9. Визначте методичні принципи розрахунку проектного грошового потоку.
10. Особливості визначення проектного грошового потоку.
11. Визначте алгоритм прогнозування потоку грошових коштів при аналізі проектів.

Last modified: Tuesday, 2 May 2017, 4:01 PM