Питання до самоконтролю 2

Питання до самоконтролю до 2 теми

1. Причини зміни вартості грошей у часі.
2. Чи завжди гроші змінюють свою цінність у часі і чому?
3. Сутність процесу дисконтування.
4. Чим відрізняються процеси компаундування і дисконтування?
5. В яких випадках варто користуватися значеннями теперішньої вартості, а в яких  майбутньої?
6. Чи ідентичні поняття «ставка дисконту», «ставка банківського процента», «бар’єрна ставка» фірми?
7. Як впливає на майбутній доход схильність фірми до ліквідації?
8. Чи зміниться теперішня вартість, якщо складний процент нараховується частіше?
9. Чи існує взаємозалежність між поняттями реальної ціни та майбутньої вартості?
10. Чинники, що впливають на величину дисконтної ставки.
11. Вплив значення ставки дисконту на цінність проекту.
12. Поняття ануїтету та його види.
13. У чому полягає специфіка визначення цінності проекту?
14. Поняття вигод і витрат у проектному аналізі.
15. Неявні вигоди та витрати.
16. Проблеми визначення кількісної та якісної характеристик неявних витрат і вигод?
17. Методичні підходи до визначення кількісного значення неявних вигод і витрат.
18. Причини використання концепції альтернативної вартості у проектному аналізі. У деяких літературних джерелах альтернативну вартість називають ціною шансу. Дайте свій коментар цьому тлумаченню.
19. Особливості визначення й використання альтернативної вартості у проектному аналізі.
20. Зміст методичних підходів визначення альтернативної вартості таких ресурсів, як земля, праця, капітал.
21. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках.
22. Виявіть можливі явні та неявні вигоди й витрати проекту створення мережі ресторанів швидкого обслуговування. Визначте якісний склад явних і неявних вигод і витрат за проектом, методичні підходи до їхньої кількісної оцінки.

Last modified: Thursday, 16 November 2017, 10:30 PM