Питання до самоконтролю 1

Питання до самоконтролю до 1 теми

1. Чому існує різноманітне тлумачення змістовної характеристики проектного аналізу?
2. Визначте мету та основні завдання вивчення проектного аналізу.
3. На які першочергові запитання необхідно дати відповідь при проведенні аналізу проекту?
4. Чим відрізняється предмет дослідження проектного аналізу від інвестиційного менеджменту та бізнес-планування?
5. Основні складові проектного аналізу.
6. Еволюція розвитку проектного аналізу.
7. Базові теоретичні концепції проектного аналізу.
8. Основні принципи проектного аналізу.
9. Визначте різницю між проектом, планом та програмою. Чому, на ваш погляд, існує таке різноманіття у тлумаченні поняття «проект»?
10. Охарактеризуйте основні ознаки проекту.
11. Поясніть необхідність визначення економічно залежних проектів для проекту, що розглядається. У чому суть незалежних, взаємовиключальних, умовних, заміщуючих та синергічних проектів? Поясніть, яким чином аналітик повинен розглядати ці види при проведенні аналізу визначеного проекту.
12. За якими критеріями класифікують проекти? Проведіть класифікацію за різними критеріями таких проектів.
13. Визначте елементи внутрішнього та зовнішнього середовищ проекту. Як вони впливають на оцінку проекту? Чи згодні ви з висловом, що проект впливає на своє оточення, а оточення впливає на проект? Чому?
14. Як впливають вид, клас, масштаб і тип проекту на визначення складу його учасників?
15. Визначте мету, межі та інші ознаки проекту будівництва житлового масиву поблизу великого міста. Визначте для проекту, що розглядається, незалежні, взаємовиключальні, умовні, заміщуючі та синергічні проекти. Визначте для згаданого проекту зовнішнє і внутрішнє середовища та склад учасників.
16. Яка, на вашу думку, головна мета визначення життєвого циклу проекту?
17. Назвіть основні фази та стадії проектного циклу.
18. Які основні роботи потрібно проводити на інвестиційній та експлуатаційній фазах?
19. Як визначається вартість передінвестиційних досліджень і їхнього фінансування, від яких чинників вони залежать?

Last modified: Thursday, 16 November 2017, 10:27 PM