План лекції

1. Визначення соціології; її об'єкт, предмет, категорії 2. Соціологія в системі соціальних і гуманітарних наук 3. Структура і функції соціологічного знання
Last modified: Friday, 21 April 2017, 5:54 PM