Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1.Що означає термін «еліта»? 2.Назвіть спільні ідеї характерні для класичних теорій еліт (Маквіалізм). 3.Які постулати об’єднують сучасні теорії демократичного елітизму (Р.Даль,С.Липсет)? 4. Як розуміють еліту в рамках ціннісних теорій (О.Конт, М.Вебер, К.Мангейм, Х. Ортега-и-Гасет) ? 5. Згадайте суть концепції плюралізма еліт (Д. Рисмен, О.Штаммер) та порівняйте її з ліволіберальними теріями еліт? 6.Згадайте суть основних теорій лідерства: теорії рис; ситуаційної теорії; теорії конституентів. 7.Назвіть типи політичних лідерів за думкою М.Хермана. 8. Згадайте теорію політичного лідерства М.Вебера.
Last modified: Friday, 21 April 2017, 5:42 PM