Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1.Дайте визначення політичній партії. 2.Назавіть основні функції політичних партій. 3.Дайте характеристику кадровим партіям. 4.Охарактеризуйте масові політичні партії. 5.Наведіть приклади прямих та непрямих виборів. 6. Які головні ознаки політичних партій ви знаєте? 7. Охарактеризуйте основні види партійних систем. 8.Якими бувають цензи виборчого права? 9. Порівняйте мажоритарну та пропорційну виборчі системи. Покажіть їх сильні сторони та недоліки.
Last modified: Friday, 21 April 2017, 5:08 PM