Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Згадайте договорну теорію походження держави. 2. Які основні функції виконує держава? 3. Назвіть основні форми політичного устрою. 4. Охарактеризуйте основні види монархій. 5. Дайте порівняльну характеристику республік парламентського та президентського типів. Наведіть приклади сучасних держав. 6. Охарактеризуйте республіки «змішаного» типу правління. 7. Які форми державно-територіального устрою ви знаєте? До якого з них можна віднести Україну?
Остання зміна: п'ятниця 21 квітень 2017 11:14