Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Як ви розумієте поняття «політична влада»? 2. Чи існують відмінності між політичною та державною владою? Наведіть приклади. 3. Приведіть приклади суб’єктів та об’єктів політичної влади. Чи можуть вони помінятися місцями? 4. Навіщо був розроблений принцип розділення влади?Хто його творці? 5. Поясніть різницю між термінами «легітимність» та «легальність» політичної влади. 6. Наведіть приклади коли влада є легітимною, але не легальною; Легальною але не легітимною; Не легітимною і не легальною.
Last modified: Friday, 21 April 2017, 12:23 PM