Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Хто і коли вперше ввів термін «ідеологія»? 2. Яку роль виконують ідеології в житті суспільства? Назвіть їх основні функції. 3. Чи згодні ви з думкою Д.Белла про кінець ідеології в сучасному світі? Відповідь аргументуйте. 4. Хто були засновники теорії лібералізму? Інтереси якого класу захищав лібералізм? 5. Чим відрізняється лібералізм від неолібералізма? 6. Назвіть основні постулати ідеології консерватизма. В інтересах якого класу він був створений і чому? 7. Порівняйте консерватизм та неоконсерватизм. 8. Що представляла собою ідеологія комунізму? В інтересах якого класу вона була створена? 9. Охарактеризуйте теорію анархізма. 10. Хто розробив теоретичні основи соціал-демократизму? В чому суть цієї ідеології? 11. Чому фашизм вважають найстрашнішою ідеологією людства? В інтересах кого він був створений?
Last modified: Friday, 21 April 2017, 12:19 PM