Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної науки. 2. Чому політологія займає центральне місце в системі наук про політику? Обгрунтуйте. 3. Назвіть основні функції політології, охарактеризуйте кожну з них. 4.Чим обумовлено виникнення політології як самостійній галузі гуманітарного знання? 5.Коли політологія стає академічною дисципліною? 6. Назвіть найбільш загальні теоретичні методи використовувані політичною наукою?
Остання зміна: п'ятниця 21 квітень 2017 9:57