Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної науки. 2. Чому політологія займає центральне місце в системі наук про політику? Обгрунтуйте. 3. Назвіть основні функції політології, охарактеризуйте кожну з них. 4.Чим обумовлено виникнення політології як самостійній галузі гуманітарного знання? 5.Коли політологія стає академічною дисципліною? 6. Назвіть найбільш загальні теоретичні методи використовувані політичною наукою?
Last modified: Friday, 21 April 2017, 11:57 AM