Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Дайте визначення поняттям «сім’я » та «шлюб». 2. Назвіть види сімей по составу, по кількості подружжя, по владним відносинам в родині. 3. Назвіть основні функції сім’ї як соціального інституту. 4. Охарактеризуйте сучасну нуклеарну сім’ю. 5. Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 9:45 PM