Питання для самоконтролю

Питання для самоконтролю: 1. Що означає поняття «суспільна думка»? 2. Хто є суб’єктом суспільної думки? 3. Назвіть основні функції суспільної думки. 4. Які соціологічні методи вивчення суспільної думки ви знаєте? Д/з Наведіть приклади технологій маніпулювання суспільною думкою. Чи можна від них захиститись?
Остання зміна: четвер 20 квітень 2017 7:25