Питання для самоконтролю.

Питання для самоконтролю: 1. Що становить предмет соціології праці? 2. Назвіть різновиди безробіття та його наслідки для суспільства. 3. Чи пов’язані між собою ставлення до праці та система цінностей суспільства, або окремої людини? Відповідь обґрунтуйте. 4. Як мотивується та регулюється трудова поведінка? 5. Охарактеризуйте основні функції управління. 6. Чим відрізняються соціальне прогнозування від соціального планування?
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 8:40 PM