Питання для самоконтролю

1. У чому полягає мета та завдання соціологічного дослідження? 2. Що слід розуміти під поняттям "соціальна проблема"? 3. Назвіть види конкретно-соціологічних досліджень. 4. Що вважається документом у соціології? 5. Назвіть основні види опитувань. 6. Експеримент у соціології, назвіть його основні види.
Остання зміна: четвер 20 квітень 2017 6:17