Питання для самоконтролю

1. У чому полягає мета та завдання соціологічного дослідження? 2. Що слід розуміти під поняттям "соціальна проблема"? 3. Назвіть види конкретно-соціологічних досліджень. 4. Що вважається документом у соціології? 5. Назвіть основні види опитувань. 6. Експеримент у соціології, назвіть його основні види.
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 8:17 PM