Питання для самоконтролю

Питання для самоперевірки. 1. Поясніть відмінність понять " людина", " індивід", " індивідуальність", " особистість"? 2. Яка структура особи запропонована вітчизняними авторами? 3. У чому особливість концепції структури особистості З. Фрейда? 4. Що таке "соціальний статус" і "соціальна роль" особи? Як ці поняття пов'язані між собою? 5. У чому основні причини ролевої напруги і ролевого конфлікту особи? 6. Як ви розумієте термін " соціалізація". Які види соціалізації ви знаєте? 7. Назвіть основних агентів соціалізації. 8. Поясніть поняття "модальна особа". 9. Назвіть 3 стадії формування "дзеркального Я" згідно теорії Ч. Кулі. 10. Як ви розумієте механізм дії суспільства на особу і осібистості на суспільство? Які погляди на цю проблему Э.Дюркгейма, М.Вебера, К.Маркса? 11. Назвіть основні чинники що впливають на збільшення проявів девіантної поведінки.
Остання зміна: четвер 20 квітень 2017 7:08