Питання для самоконтролю

Питання для самоперевірки. 1. Як ви розумієте поняття «соціальна структура» суспільства? 2. Назвіть основні елементи соціального статусу людини. 3. Як ви розумієте поняття «соціальної стратифікації» суспільства? Які види стратифікації ви знаєте? 4. Як розуміють соціальну стратифікацію представники теорії функціоналізму та теорії конфлікту? 5. Дайте пояснення терміну «егалітаризм». 6. Розкрийте сутність соціальної мобільності та назвіть її різновиди. 7. Які типи стратифікації характерні для закритого та відкритого суспільств? 8. Як ви розумієте термін «маргінальність»? У чому полягають причини процесу маргіналізації суспільства?
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 7:04 PM