Питання для самоконтролю

Питання для самоперевірки: 1. Як взаємодіють між собою природа і суспільство? 2. Поясніть в чому суть детерменістського розуміння суспільства? Які види детермінізма ви знаєте? 3. У чому суть розуміння суспільства з точки зору функціоналізму? 4. Назвіть основних представників методології індивідуалізму. 5. У чому суть теорії "соціального обміну" Д.Хоманса? 6. Поясніть суть теорії "символічного інтеракціонізма". 7. Назвіть стадії розвитку суспільства згідно теорій технологічного детерменізму; формаційного підходу; цивілізаційного підходу. Д/з Підготуйте коротко основні принципи функціоналізму Р.Мертона; Т.Парсонса. Дайте пояснення терміну "латентна функція".
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 7:00 PM