Питання для самоконтролю

1.Яким було соціологічне знання в донаучний період? 2. Чому необхідність в окремій науці, яка вивчає суспільство, виникає саме в 19 столітті? 3.Кого вважають засновниками наукової соціології? 4. Назвіть особливості позитивістської теорії О.Конта? 5. Чому Г.Спенсера відносять до органічної школи соціології? 6. Що було предметом вивчення психологічного напряму в соціології? 7.Назвіть основні аспекти соціології Е.Дюркгейма? 8. Поясніть суть "розуміючої соціології" М.Вебера? 9.Коротко охарактеризуйте основні напрями західної соціології ХХ ст. 10. Назвіть основні етапи розвитку української соціології. 11. Коротко охарактеризуйте діяльність відомих українських соціологів дорадянського періоду. 12. Які особливості та перспективи сучасної української соціології?
Last modified: Thursday, 20 April 2017, 6:49 PM