Основний словник курсу


Шановні студенти!

Це основний словник термінів до дисципліни. У вас є можливість його доповнювати новими термінами і отримувати за це додаткові бали.

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все

А

Агенти податкові

особи, на які покладено обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахуванню до відповідного бюджету (позабюджетний фонд) податків.

Активи підприємства

власність підприємства, відображена в активі балансу. В основному існують три види активів:

1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку;

2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовуваний підприємством при виробництві товарів і послуг;

3) інші активи, які включають в себе нематеріальні активи, що не мають натурально-речової форми, але цінні для підприємства, капіталовкладення в інші компанії, довгострокові цінні папери, витрати майбутніх періодів та інші активи.

Акциз

вид непрямого податку, що стягується в ціні товарів. Акцизи були широко поширені вже в XIX ст. Розвиток акцизного оподаткування призвело до появи універсального акцизу у вигляді податку з обороту, податку з продажів, ПДВ. Розрізняють індивідуальні акцизи (за окремими видами і групами товарів) та універсальні (наприклад, ПДВ).

Акція

цінний папір, що випускається акціонерним товариством, дає право його власнику, члену акціонерного товариства брати участь в його управлінні і отримувати дивіденди з прибутку.

Амністія (податкова)

комплекс заходів щодо погашення заборгованості з податкових та інших обов'язкових платежах платниками податків, а також звільнення від сплати штрафів і пені з сум добровільно сплачуваних ними платежів до бюджету і позабюджетні державні фонди.

Амортизація

поступове перенесення вартості основних фондів на вироблені з їх допомогою продукти або послуги; цільове накопичення коштів та їх подальше застосування для відшкодування зношених основних фондів.

Апарат фінансовий

органи, що здійснюють управління фінансами. 

Арешт майна

дія податкового чи митного органу з санкції прокурора щодо обмеження права власності платника податку-організації щодо його майна.

Асигнування бюджетні

кошти бюджетів різних рівнів, що направляються па розвиток економіки, фінансування соціально-культурних заходів, оборони країни, утримання органів державної влади і управління.

Аудит

незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все