Словничок


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

А

Picture of Тетяна Борисова

Асиметрія

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 10:19 PM
 

Асиметрія – принцип організації композиції, який оснований на динамічній урівноваженості елементів, на уяві їх руху в межах цілого. Якщо симетрична форма сприймається легко й одразу, то асиметрична читається поступово.

Picture of Тетяна Борисова

Асиметрія

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:48 PM
 

Асиметрія – це поєднання і розташуванні елементів, при якому вісь або площина симетрії відсутня.

Д

Picture of Тетяна Борисова

Дизайн

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:49 PM
 

Дизайн – це єдність краси і користі, тому проблема співвідношення краси і практичності (утилітарності) належить до центральних у промисловому мистецтві. Під утилітарним розуміють практичність, придатність і зручність у користуванні, технологічну й економічну доцільність, а під естетичним – конструктивність форми, її вишуканість, зовнішню ефектність, стильність тощо.

Picture of Тетяна Борисова

Динаміка

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:49 PM
 

Динаміка – це візуальне сприйняття руху, стрімкість форми. Куб створює враження стійкого простору, а висока тригранна піраміда ніби спонукає рух очей вздовж граней або площини знизу вгору.

Е

Picture of Тетяна Борисова

Ергономіка

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:50 PM
 

Ергономіка – це дисципліна, яка комплексно вивчає антропологічні, біомеханічні, психофізіологічні і психологічні аспекти взаємодії людини з технічними засобами, предметом діяльності і оточуючим середовищем з метою надання системі “людина – машина – середовище” таких властивостей, які забезпечують найбільш ефективне її функціонування за умови збереження здоров’я та розвитку особистості . Конкретно це проявляється у тому, що ергономіка не просто оперує різними вихідними показниками властивості, якості (гігієнічними, фізіологічними, психологічними, соціально-психологічними, економічними, екологічними та ін.), що одержуються відповідними науками, а трансформує їх у систему якості шляхом встановлення між ними необхідної кількості зв’язків. Методологічна основа ергономіки базується на вивченні структури та соціально-економічного значення трудової діяльності людини, яка розглядається як складний системний об’єкт. Комплексний підхід до аналізу цього об’єкту дає всебічне уявлення про трудову діяльність, шляхи і засоби її удосконалення з метою підвищення її ефективності та якості праці, розвитку особистості та задоволення потреб робітників у комфортних умовах і засобах праці, у цікавій і змістовній її сутності та творчому характері праці.

Picture of Тетяна Борисова

Ергономічні стандарти

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:50 PM
 

Ергономічні стандарти – це ретельно відібрані, перевірені, сконцентровані дані та вимоги ергономіки, представлені в найбільш оптимальній для практичного використання формі.

З

Picture of Тетяна Борисова

Зміст

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:50 PM
 

Зміст – це сукупність елементів і процесів які утворюють суть, зміст даного предмета або явища їх значення і призначення.

Picture of Тетяна Борисова

Зорове сприйняття

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:51 PM
 

Зорове сприйняття — це не тільки сприйняття просторове, тобто тривимірне (ширина, висота, глибина). Розглянемо квадрат як стабільну і однозначну форму.Точка, яка повинна позначити центр квадрата , гра­фічно не позначена. Вона так само невидима для ока, як точка північного полюса. Ця точка є усвідомленим центром, який уявно фіксує наша інтуїція, є невидимим силовим фокусом, установленим контуром квадрата

К

Picture of Тетяна Борисова

Колір

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:51 PM
 

Колір – це властивість тіл викликати певні зорові відчуття у відповідності зі спектрами  складовими і інтенсивністю відбитого чи випускаючого видимого випромінювання. Встановлено, що людським оком сприймаються коливання з довжиною хвилі від 380 до760 нм.

Picture of Тетяна Борисова

Композиційна рівновага

by Тетяна Борисова - Tuesday, 27 March 2018, 6:52 PM
 

Композиційна рівновага – це такий стан композиції, при якому всі її елементи збалансовані між собою. Рівновага залежить від розташування основних мас композиції, від організації композиційного центра, від пластичної та ритмічної побудови композиції, від її пропорційних членувань, від кольорових, тональних фактурних відносин інших частин між собою і цілим і т.п.


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL