Глосарій до теми 3 "Командні зміни"


Додайте нові записи або поняття до глосарію з теми "Командін зміни" з посиланням по джерело.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

SWAТ-команда (skilled with advancer tools)

компетентна у вирішенні якої-небудь проблеми, володіє низкою ефективних і сучасних засобів. Це тип команди, що спеціалізується з вирішення проблем у якійсь певній сфері.