Глосарій до теми 3 "Командні зміни"


Додайте нові записи або поняття до глосарію з теми "Командін зміни" з посиланням по джерело.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

S

SWAТ-команда (skilled with advancer tools)

компетентна у вирішенні якої-небудь проблеми, володіє низкою ефективних і сучасних засобів. Це тип команди, що спеціалізується з вирішення проблем у якійсь певній сфері.

Б

Багатофункціональна команда

складається з членів, які виконують численні та різноманітні функції (фінанси, продаж, маркетинг та ін.). Мета формування команди - поліпшити координування функціонування провідних фахівців у профільних напрямах розвитку, удосконалення експертизи, упорядкування використання ресурсів та оптимізація можливих змін.

Бізнес-команда

орієнтована на пошук та впровадження інновацій, вигідних проектів. Об’єднує  рівних за статусом працівників з відмінними діловими та професійними якостями, керівництво здійснюється ззовні, проте існує певний ступінь свободи у прийнятті рішень.

В

Вивчаюча команда

моніториг, збір, впорядкування, аналіз інформації про зовнішнє середовище організації.

Виробнича команда

основне завдання – підвищення ефективності окремих видів діяльності.

І

Ізолююча команда

відособлені від зовнішнього середовища. Найчастіше це відбувається для збереження комерційної таємниці.

Інтелектуальна команда

 зусилля якої направлені на розробку стратегічних рішень, розробку проекту, обґрунтування законопроектів, тощо.

Інформуюча команда

створена для спілкування із зовнішнім середовищем, розповсюджують інформацію про компанію.

К

Команда

це робоча група, в якій існують більш тісні взаємозв’язки.

Команда з вертикальними структурними взаємозв'язками (вертикальна команда)

складається з менеджера і його формальних підлеглих.


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL