Глосарій до курсу "Управління змінами"


Наведено основні поняття, що використовуються у курсі "Управління змінами".

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

S

SWAТ-команда (skilled with advancer tools)

компетентна у вирішенні якої-небудь проблеми, володіє низкою ефективних і сучасних засобів. Це тип команди, що спеціалізується з вирішення проблем у якійсь певній сфері.

А

Агресивними зміни

будуть у випадку, коли за умови необхідності змін існуючі компетенції апарату управління не дозволяють швидко їх освоїти та застосувати. Дії керівників будуть зосереджені на зміні управлінських ролей, розробці нових пріоритетів витрат ресурсів фірми, реорганізації системи стимулювання у різкому наказовому порядку.

Асоціативна теорія

основний принцип засвоєння навчального матеріалу – багаторазове механічне повторювання. Полягає у збільшенні частоти повторень для утворення та зміцнення асоціацій.  

Б

Багатофункціональна команда

 складається з членів, які виконують численні та різноманітні функції (фінанси, продаж, маркетинг та ін.). Мета формування команди - поліпшити координування функціонування провідних фахівців у профільних напрямах розвитку, удосконалення експертизи, упорядкування використання ресурсів та оптимізація можливих змін.

Бізнес-команда

орієнтована на пошук та впровадження інновацій, вигідних проектів. Об’єднує  рівних за статусом працівників з відмінними діловими та професійними якостями, керівництво здійснюється ззовні, проте існує певний ступінь свободи у прийнятті рішень.

Біхевіористична теорія

характеризується як теорія спроб та помилок. Людина випадково знаходить реакцію, що відповідає стимулу. З повторенням стимулу виникає потрібна реакція. Адекватність реакції залежить від кількості повторень, сили та довго тривалості стимулу. Набуття індивідуального досвіду закріпляє зв'язок між стимулом та реакцією  - виникає ефект навчання.

Біхевіористичний (поведінковий)

підхід розглядає людину як об’єкт впливу соціального оточення

В

Вивчаюча команда

моніториг, збір, впорядкування, аналіз інформації про зовнішнє середовище організації.

Виробнича команда

 основне завдання – підвищення ефективності окремих видів діяльності.

Г

Група

являє собою відносно стійку сукупність людей, об’єднаних для досягнення цілі, що пов’язані системою відносин, регульованих загальними цінностями і нормами.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL