Словник


Словник до курсу. Тут ми розглянемо основні поняття і прізвища учених, які використовуються у цьому курсі

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

І

Інкорпозизація

специфічне вище, частіше властиве людям у старості, що виявляється в замиканні їхніх інтересів на проблемах вузького соціального простору.

Інтелект кристалізований

це тип інтелекту, який асоціюється із здібностями, які набуваються з досвідом і освітою, і включає вербальні навички, обізнаність, а також весь обсяг знань, накопичених упродовж життя. Такий інтелект включає також здатність встановлювати відносини, формулювати судження, аналізувати проблеми і використовувати засвоєні стратегії для вирішення завдань. На відміну від флюїдного, кристалізований інтелект часто поліпшується впродовж усього життя, допоки особа здатна отримувати і зберігати інформацію.

Інтелект флюїдний

тип інтелект, який забезпечує опанування нових знань та навичок, пристосування до різних ситуацій і включає здібності як запам’ятовування, індуктивне мислення, сприйняття нових зв’язків та відносин між об’єктами. Такий інтелект поступово знижується впродовж усього періоду зрілості, що особливо помітно у пізній дорослості.