Словник для курса "Підготовка до олімпіад з хімії"


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

А

Адсорбція

Явище поглинання атомів, молекул, поверхнею твердої речовини. 

Наприклад вугіллям

Алотропія

  Явище утворення елементом кількох простих речовин  .

   Наприклад, киснь і озон

Амоніак NH3

Безбарвний газ з різким запахом. Добре розчиняється у воді. 
Водний розчин – технічний – аміачна вода: 

побутовий – нашатирний спирт

Амонію солі

 кристалічні, розчинні у воді сполуки, мають в своєму складі йон NH4 +

В

Відносний виход продукту реакції

Величина, яка характеризує повноту перебігу хімічної реакції 

або ступінь перетворення речовини на іншу

Цю величину позначають грецькою літерою η (ета) і обчислюють за формулою
 

         η (А) = ----- ;   η (А)=  


Г

Гігроскопічний

має властивість вбирати воду

Й

Йон

заряджена частинка

К

Кислотні опади

Явище потрапляння сульфатної, сульфітної, нітратної та нітритної  кислот
 разом із дощем і снігом на земну поверхню

О

Об′ємна доля газу

Відношення об′єму одного газу до об′єму всієї газової суміші

Оксиди

 бінарні сполуки Оксигену, в яких цей елемент виявляє ступінь окиснення   -2.


Page:  1  2  (Next)
  ALL