Термінологічний словник


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

А

Question:

акцепт

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 6:00 PM)
Answer:

(лат. acceptus – прийнятий) – згода на оплату або гарантування оплати грошових, товарних і розрахункових документів, а також юридична згода на укладення угоди відповідно до пропозиції (оферти) другої сторони. Акцепт широко використовується у розрахунках за поставлені товари та надані послуги як всередині країни, так і в міжнародному товарно-грошовому обороті. 

Б

Question:

банк

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 6:16 PM)
Answer:

(від італ. banco — лавка або стіл) — кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Question:

бізнес-план

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 6:21 PM)
Answer:

(англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.

З

Question:

Застава

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 6:09 PM)
Answer:

це традиційний майновий вид забезпечення виконання зобов'язання, при якому кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом.

(ст. 572 ЦК)

К

Question:

кредитна політика

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 6:15 PM)
Answer:

це  стратегія   і   тактика   банку   щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку (позичальників), тобто це сукупність  заходів банку по управлінню обсягами кредитних ресурсів, рівнем процентних   ставок і мінімізації кредитних ризиків при здійсненні кредитної діяльності.

М

Question:

менеджмент

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 5:59 PM)
Answer:

це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. 

П

Question:

планування

(Last edited: Thursday, 17 August 2017, 6:19 PM)
Answer:

це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування — оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.