Глосарій до теми "Теорія проектного фінансування"


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

П

Проектна документація

Проектна документація – складається з ескізного проекту, техніко-економічного обґрунтування, проекту, робочого проекту та робочої документації.


С

Складні проекти

Складні проекти – проекти, в яких наявні технічні, організаційні або ресурсні завдання, вирішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищені витрати на їх вирішення.


Т

Традиційний грошовий потік

Традиційний грошовий потік – сума чистого доходу та нарахованої амортизації.