Глосарій до курсу "Проектне фінансування"


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

А

Альтернативні проекти

Альтернативні проекти – проекти, існування яких виключає можливість існування інших.


Аналіз беззбитковості проекту

Аналіз беззбитковості проекту – дослідження зв’язку обсягу виробництва, собівартості продукції та прибутку за зміни цих показників у процесі виробництва.


В

Взаємовиключні проекти

Взаємовиключні проекти – проекти, реалізація яких недоцільна при прийнятті рішення про здійснення вже визначеного проекту, оскільки прибутковість іншого знижується до нульового рівня.


Взаємопов’язані проекти

Взаємопов’язані проекти – проекти, відхилення чи прийняття яких залежить від прийняття рішення про інші. Ці проекти оцінюють як один і приймають єдине рішення.


І

Інвестиційний цикл проекту

Інвестиційний цикл проекту – це проміжок часу від появи інвестиційної ідеї до моменту досягнення поставлених цілей та повної окупності початкових інвестицій.

П

Проект

Проект – це комплекс взаємопов'язаних управлінських, інноваційних, інвестиційних, фінансових, маркетингових та інших заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях

Проектне фінансування

Проектне фінансування - цільове кредитування позичальника для реалізації інвестиційного проекту без регресу або з обмеженим регресом кредитора на позичальника: забезпеченням платіжних зобов’язань позичальника винятково або в основному є грошові прибутки, що генеруються об’єктом інвестиційної діяльності, а також активи, що відносяться до інвестиційного проекту

Проектне фінансування - спосіб мобілізації різних джерел фінансування і комплексного використання різних методів фінансування конкретних інвестиційних проектів і оптимального розподілу пов’язаних з реалізацією проектів фінансових ризиків.