Форум 1.1. Проектування підприємства. (50 балів)

1)         Створiть умовне пiдприємство (якщо маєте можливість працювати з реальною фірмою - скоритсайтесь цією можливістю).

Для цього визначте :

  • Найменування юридичної особи;
  •  Місцезнаходження  
  •  Визначте юридичний статус підприємства
  • Означте мету, предмет та види діяльності фірми
  • Розмір статутного фонду (капіталу), та як він буде розподілений між засновниками 
  • Запропонуйте, як буде вiдбуватися фінансування господарської дiяльностi.

2)       На основі визначеної інформації, розробiть статут підприємства за зразком (в курсі пропонується зразок статуту товариства з обмеженою діяльністю, зразки статутів інших юридичних форм підприємств доступні в інтернеті)

 

Форма звіту:

1.     Статут підприємства у вигляді текстового документу WordVisible groups: All participants

(There are no discussion topics yet in this forum)