Пошук фахової інформації у наукометричних базах (40)

Пошук фахової інформації

Пошук фахової інформації

Ольга Холодова -
Number of replies: 0
Фото ДБФ

У пошуковій системі Scopus зареєстрована. За фаховим напрямом більш прийнятним на даний момент для потенційної публікації є журнал Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.

У пошуковій системі WebofScience зареєструвалася, але обрати найбільш цитований документ у відкритому доступі не вдалось, оскыльки за змыстом статты, що мены подходять в навчальному процесі цитувались не в достатній мірі. Для отримання подальшої інформації про нові матеріали за темою Traffic management and road safety створила оповіщення. На даний момент для потенційної публікації розглядаю журнал Transportation Research Procedia.