Пошук фахової інформації у наукометричних базах (40)

пошук інформації

пошук інформації

Наталья Солопун -
Number of replies: 0

Використала науковометричну базу "Index Copernicus".

1. МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. режим доступу до статті https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1446805


http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=50950&chapterid=6928