Теорія. Змішане навчання

Визначення змішаного навчання, принципи, вимоги. Моделі змішаного навчання. Перевернутий клас, мікронавчання. Умови впровадження змішаного навчання. Нова роль тьютора. Роль відео у змішаному навчанні. Інструменти.

1. Визначення змішанного навчання

Термін «змішане (гібридне) навчання» [Blended learning. http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning] почав широко використовуватися в методах навчання після публікації в2006 році Бонком і Гремом книги «Довідник змішаного навчання».

Вони запропонували наступні категорії сумішей [Patricia McGee, Abby Reis. Blended Course Design: A Synthesis Of Best Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 16: Issue 4,p. 7-22]:

 • Створення суміші‑ у першу чергу вирішує проблеми доступу та зручності.
 • Підвищення суміші‑ дозволяє додаткові зміни без радикальної зміни способу викладання та навчання. Наприклад, у традиційному середовищі навчання можуть бути включені додаткові ресурси і деякі додаткові матеріали в Інтернеті.
 • Перетворення суміші‑ це суміші, які дозволяють радикальну трансформацію педагогіки, перехід від моделі, де студент ‑ приймач інформації, до моделі, де студенти активно будують знання через динамічну взаємодію. Ці типи сумішей для інтелектуальної діяльності практично не були можливі без технології.

Слоан Консорціум [The Definition Of Blended Learning. January, 2013 [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.teachthought.com/blended-learning-2/the-definition-of-blended-learning/] визначає змішані (гібридні) курси, як результат інтегрування онлайн курсів (30% ‑70%) з традиційними класними заходами плановим, педагогічно цінним, способом.

Сучасні погляди на змішане навчання ‑це комбінації педагогічних теорій і технологій. Макдональд [Patricia McGee, Abby Reis. Blended Course Design: A Synthesis Of Best Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 16: Issue 4, p.7-22] зазначив три концептуалізації. По-перше, у вузькому сенсі, це широко використовувана форма, в якій студенти навчаються в кампусі і беруть участь в асинхронних онлайн видах діяльності. По-друге, у більш широкому сенсі, сформульовані рамки онлайн-курсу, які використовують синхронні зустрічі та мережеві технології з асинхронними роботами і можливимиочнимизустрічами. Третє, поєднання студентів онлайн, які взаємодіють, але фізично розділені.

Вузькі версії змішаної конструкції курсу можна розділити на дві групи:

 1. Поєднує в собі елементи традиційного і онлайн курсів.
 2. Забезпечує значну частину вмісту в Інтернеті, як правило, спираючись на обговорення в рамках планової та педагогічно випробуваної структури.

Masie [Patricia McGee, Abby Reis. Blended Course Design: A Synthesis Of Best Practices. Journal of Asynchronous Learning Networks, Volume 16: Issue 4, p.7-22] так описує змішані підходи для різних методів навчання:

 • клас та онлайн (наприклад, традиційний гібрид);
 • інтернет та наставник або тренер (наприклад, незалежне дослідження);
 • симулятор зі структурованими класами;
 • навчання на робочому місці та неформальне навчання (наприклад, стажування);
 • управлінський коучинг та електронне навчання (наприклад, практикум).

Визначення Masie відображає структури, які традиційно використовуються у професійному середовищі. Його визначення передбачає можливі педагогічніструктури, які можуть допомогти організувати курси прикладних професійних програм.

Інтеграція в змішаному курсі значно зменшує контактні години традиційного класу. Коли сильні сторони кожного підходу творчо і відповідним чином інтегровані, можливості збільшуються експоненціально. Таким чином, змішані конструкції навчання виходять за рамки переваг, зручності доступу та ефективності.

Але можна зустріти і таке визначення змішаного навчання ‑ це навчальна методологія, викладання і підхід, який поєднує в собі традиційні методи в класі з комп'ютерною опосередкованою діяльністю для навчання. Сильними сторонами цього навчання є комбінація різних технологій в єдиний інтегрований навчальний підхід.

Опитування понад 750 респондентів дає такі визначення змішаного навчання [Jane Hart, What does the term “blended learning” mean”? Theresults. January 2015, [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.c4lpt.co.uk/blog/2015/01/25/what-does-the-term-blended-learning-mean-the-results/]:

 1. Навчальна програма, що містить суміш очного та електронного навчання: 49%;
 2. Навчальна діяльність, що містить спектр форматів і медіа: 21%
 3. Стратегічний навчальний і розвиваючий підхід до підтримки широкого спектра навчальних ініціатив: 23%
 4. Інші: 7%

Змішані курси можуть бути використані для вирішення цілого ряду проблем:.

 • Для університетів змішані курси можуть бути частиною стратегії для компенсації аудиторій, а також як спосіб заохочення співробітництва викладачів.
 • Для викладачів змішані курси можуть бути методом використання нових можливостей технологій і переходу до дистанційного навчання.
 • Для студентів змішані курси пропонують зручності онлайн-навчання у поєднанні з соціально-навчальною взаємодією.

Якісне змішане навчання потребує відповідей на такі питання [Justin Ferriman. Blended Learning? Start Here First April, 2014 Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу: http://www.learndash.com/blended-learning-start-here-first/]:

 1. Що знаходиться в центрі уваги? Пам'ятайте, що змішана програма навчання створюється в інтересах студента, а не через використання нової технології.
 2. Які потреби студента? Кожна людина індивідуальна, тому важливо розуміння персональних потреб студента.
 3. Які основні критерії планування? Ви повинні визначити цілі навчання, а потім вибрати і призначити ресурси для досягнення цих цілей.
 4. Наскільки унікальна та необхідна диференціація та індивідуалізація? Ваше навчання має бути адаптивним, щоб персоналізувати навчання.
 5. Яка стратегічна роль технології?
 6. Як часто прогрес і знання оцінюються? Подивіться на програмне забезпечення, яке дозволяє постійно контролювати та оцінювати прогрес студента.
 7. Які види звітів доступні? Грунтуючись на ваших індивідуальних потребах, визначте, як саме ви будете стежити за прогресом студента.
 8. Яке обладнання та інфраструктура необхідні? Це обумовлено намірами використовувати можливості змішаного навчання. Наприклад, принесені студентами пристрої потребують іншого налагодження, ніж в комп'ютерному класі.
 9. Як Ви оцінюєте ефективність? Перед реалізацією програми визначте, як ви будете оцінювати її ефективність. Це може бути проведення досліджень, опитування та анкетування учнів, оцінка продуктивності учня.