Теорія. Стандарти дистанційного навчання

LMS та його призначення. SCORM та Tin Can. Універсальний дизайн для навчання. Структура дистанційного курсу та вимоги до нього. Відкриті освітні ресурси, відкриті курси. Проектування дистанційного курсу, особливості проектування змісту курсу. Контроль у дистанційному навчанні.

1. Проблеми дистанційного навчання

У світовій системі освіти спостерігається експансія дистанційного навчання. Магістральним шляхом розвитку інформаційних освітніх технологій у світі сьогодні є реалізація і впровадження загальноприйнятих технологічних стандартів, що є реальним гарантом організації єдиного освітнього простору, що враховує як загальні інтереси, так і національні задачі.

В даний час в Україні спостерігається розмаїтість форм дистанційного навчання, що істотно утрудняє формування єдиного освітнього простору. Це виявляється в розмаїтості програмних засобів (віртуальних навчальних середовищ), методичного й організаційного забезпечення, адаптованих під свій профіль і наявну матеріально-технічну базу. Як наслідок, немає можливості створення репозитарія навчальних об'єктів для подальшого використання, дистанційний курс одного навчального закладу не може бути використаний в іншому без істотної доробки, викладачі не хочуть використовувати дистанційні курси, розроблені іншими викладачами. Усе це робить дистанційне навчання негнучким, дорогим.

Недостатня розробленість основних теоретичних питань в області стандартизації створення мережних навчальних засобів і розробки технологічних освітніх систем, відсутність методик забезпечення адаптації до національних умов міжнародних стандартів є основною перешкодою на шляху створення і реалізації сучасних освітніх технологій в Україні і розробки якісних мережних інтероперабельних навчальних продуктів.

Основним недоліком існуючих систем організації навчання є те, що в системах різних виробників керуючі функції (наприклад, відстеження й обробка інформації про користувача, підготовка звітів про результати і т.д.) здійснюються по-різному. Це приводить до збільшення собівартості навчальних матеріалів.

Це можна віднести і до систем тестування, де кожен навчальний заклад розробляє її практично з нуля, використовуючи тільки свій досвід. У той же час, існують міжнародні стандарти, у яких узагальнений світовий досвід тестування, що дозволяє переносити тестові завдання з однієї системи в іншу.

Міністерство Оборони США уже провело попереднє оцінювання результатів свого проекту і привело наступні оцінки: дослідження показали, что використання навчання на базі технологій "Передове розподілене навчання" (Advanced Distributed Learning, ADL) зменшують вартість навчання на 30-60%; скорочують час навчання на 20-40%; збільшують ефективність навчання на 30%; збільшують знання студентів і успішність на 10-30%; і підвищують ефективність і продуктивність роботи організації.

Таким чином, наявність в Україні стандартів і нормативних документів дозволить створити єдиний освітній простір, підвищить якість дистанційних курсів і зробить їхню розробку дешевше.