Створення тестів

Створення тестів

1. Форми тестових завдань

50

Закон тоді буде законом, коли він не змінюється від місцеположення. Але закон ніщо, якщо люди не домовляться щодо еталонів і зразків, придатних для наслідування. 

А. Томилін, письменник

У технологіях дистанційного навчання саме тестування розроблене найбільше повно і чітко.

По-перше, належитьзазначити, що тести звичайно містять завдання й еталони – зразки вiрного виконання завдання. Зрозуміло, що еталон для роботи творчого характеру розробити досить важко, тому тести вкрай рідко використовують для перевірки знань і умінь на вищих рівнях засвоєння.

Зараз використовується досить багато варіантів тестів. Усі їх можна розбити на декілька груп.

1 група – тести з обираними відповідями:

 • Тести упізнання. Це завдання, що вимагають альтернативної відповіді: «згодний» або «не згодний», «так» або «ні» і т.д.
 • Тести розрізнення. Містять варіанти відповідей, з яких треба вибрати один або декiлька.
 • Тести співвіднесення. У них пропонується знайти спiльне або відмінне в об'єктах, співвідносячи їх за властивостями, параметрами, класами і т.д.
 • Тести-завдання. Пропонується умова завдання, потрібні дані і варіанти відповідей у цифровій або буквеній формі. Студенту потрібно вибрати вірний варіант. Задача також може бути сформульована таким чином, що студенту потрібно вибрати вірну послідовність дій і операцій або визначити залежність якихось факторів.

Тестові завдання можуть бути представлені у різних формах – словесній, графічній, табличній, символічній і т.д.

Усі ці тести розраховані до перевірки знань-представлень та, частково, розуміння матеріалу. Такі тести найбільшою мірою пасують до поточного контролю, а також до самоконтролю.

2 група тестів не містить еталонів (варіантів відповідей).

Такі тести використовуються при перевірцi розуміння матеріалу, а також деяких умінь.

Різновиди:

 • Тести-підстановки. У таких завданнях, що представляються також у різноманітних формах, пропущені деякі складові – слова, елементи схем, графіків і т.д. Студент повинний заповнити пропуски.
 • Конструктивні тести
  • Тести-задачі. Відмінність від подібного різновиду першої групи в тім, що в ньому не пропонуються варіанти відповідей. Спiльне ж у них те, що відповідь однозначна, тобто існує еталон, і оцінка залежить від ступеня відповідності цьому еталону. У цьому, до речі, відмінність тестів будь-якого роду від звичайних завдань, про які йшлося вище.
  • Тести-процеси. Вони призначаються для перевірки підготовленості студентів до розробки змісту і послідовності різних процесів (скажiмо, процесу розробки управлінського рішення).
  не містять підказок і варіантів відповідей. Вони жадають від студента самостійного конструювання відповіді: написання формули, формулювання властивостей, операційної послідовності, виконання схеми і т.д. Ці тести, у свою чергу, теж поділяються на два підвиди:

Якщо при поточному контролі застосовують звичайно тести одного типу, то при рубiжному і, особливо, підсумковому – тести різних типів комбінують. Тим самим, підсумковий тест може перевірити ступінь засвоєння на всіх рівнях, заданих цілями.

Обсяг тестів поточного контролю звичайно не перевищує 5–6 питань, рубiжного – 10–15, підсумкового – 25–50. При визначенні кількості питань беруться до уваги мета, обсяг і складність курсу, ступінь його абстракції, складність самих питань.

Форми завдань

В нинішній час застосовуються закриті, відкриті форми завдань і форми на встановлення відповідності або відповідного порядку.

1. Закрита форма

Закрита форма пропонує іспитнику вибрати з декількох (бажано більш 2-х) запропонованих відповідей вірну.

Текст завдання

 1. Відповідь1
 2. Відповідь 2
 3. Відповідь 3
 4. ...

(- ознака вірної відповіді)

2

Укажіть номер вірної відповіді

Дистанційне навчання - це

1. форма навчання

2. технологія навчання

3. методика

Досі багато розробників надзвичайно захоплюються питаннями багатоварiантного вибору (закриті питання), з якими певний час навіть асоціювалося комп'ютерне навчання. Американський дослідник А. Борк, що займався визначенням ефективності комп'ютерного навчання, вважає, що використання подібних питань неприпустимо з двох причин. По-перше, вони не дозволяють визначити, що знає студент, тому що велику роль вiдiграє здогадка. По-друге, не сприяють розвитку логічного і критичного мислення, оскільки пропонують студенту альтернативу з вже прийнятих рішень. Цей засіб запровадився в освіті в критичний момент, коли необхідно було тестувати велику кількість студентів на примітивній техниці.

2. Відкрита форма

Відкрита форма (не слід плутати з відкритим питанням) пропонує іспитнику доповнити фразу шляхом дописування слова або групи слів.

Текст завдання _______________ (відповідь) Текст завдання

2 

Доповнити

Навчання, коли студент має свободу вибору місця, часу та темпу навчання, називається _______________

3. Завдання типу "Встановити відповідність між двома множинами"

В цій формі іспитнику пропонується вказати, яка фраза в лівій частині відповідає фразі в правій частині.

1.

A.

2.

Б.

...

...

Відповіді: 1Б, 2Е і т. і.

2 

Встановити відповідність

Інструментальне середовище використовує

1. FrontPage

2. HMCard

А. Фрейми
Б. Графіка
В. S-колекція
Г. Лічильник візитів

4. Завдання типу "побудуйте вірну послідовність"

Завдання типу "побудуйте вірну послідовність" – пропонують з набору слів та цифр вибрати необхідні і вказати послідовність, за якою вони утворять визначення поняття, закону та інше.

 1. Текст1
 2. Текст2
 3. Текст3
 4. ...

Відповідь: 1, 3

2 

Встановити вірну послідовність

Визначення метода

 1. засіб 
 2. мети 
 3. метод 
 4. означає
 5. досягнення

Відповідь: