Методи та моделі змішаного навчання

Методи та моделі змішаного навчання

1. Моделі змішаного навчання

Моделі змішаного навчання

Існує велика кількість моделей змішаного навчання: прості, складні, більш і менш популярні та ін. Є моделі змішаного навчання, які є руйнівними по відношенню до традиційного класу. Вони не включають в себе традиційне навчання в його повній формі; вони пропонують нові переваги і більш надійні.

mod-bled

Рис. 8.1 Моделі змішаного навчання [Michael B. Blended Learning Definitions [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/]

Більшість програм змішаного навчання нагадують одну з чотирьох моделей [Michael B. Blended Learning Definitions [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/]: обертання, гнучка, La Carte і збагачена віртуальна (рис. 8.1). Модель обертання включає в себе чотири підмоделі: обертання за робочими зонами, обертання лабораторій, перевернутий клас та індивідуальне обертання. Кожна зона у класі виконує свою роль відповідно до таксономії Блума (Рис. 8.2)

1. Модель обертання ‑ курс або урок, в якому студенти переміщаються за встановленим графіком або на розсуд учителя між методами навчання, принаймні, одним з яких є дистанційне навчання. Інші умови можуть включати такі заходи, як робота в малих групах або класі, групові проекти, індивідуальні заняття, і письмові роботи.

Студенти вчаться в основному на території кампуса і вдома.

Обертання робочих зон ‑ курс або урок, в якому студенти переміщуються через фіксовані відрізки часу між різними місцями навчання, де, принаймні, одне ‑ це дистанційне навчання. Інші місця можуть включати роботу в малих групах або класі, групові проекти, індивідуальні заняття та завдання.

Лабораторія обертання ‑ курс або урок, де дистанційне навчання здійснюється в комп'ютерній лабораторії.

 bloom-bl

Рис. 8.2. Зони обертання та їх роль [Michael B. Blended Learning Definitions [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/]

Перевернутий клас ‑ курс або урок, коли студенти дистанційно вивчають теоретичний матеріал замість традиційного домашнього завдання, а потім в аудиторії виконують практичну роботу.

Індивідуальне обертання ‑ курс або урок, де кожен студент має індивідуальний графік роботи.

2. Гнучка модель «Flex» ‑ курс, коли дистанційне навчання є основним з деякими очними зустрічами. Студенти працюють за індивідуальним графіком з використанням різних методів навчання. Учитель супроводжує кожного учня дистанційно для відпрацювання тем, складних щодо розуміння, він організовує очні консультації з нечисленними групами або індивідуально.

У той же час відзначається, що відео-лекції не для всіх студентів є кращим варіантом. У перевернутому класі замість відео-лекції можна використовувати будь-який навчальний матеріал різної складності залежно від цілей навчання. При цьому необхідно враховувати, в першу чергу, мотивацію студентів, а потім їх рівень підготовленості та вміння конспектувати різні навчальні та наукові матеріали.

3. Модель "Інтенсивна" ординатура [Tony Bates. Discussing design models for hybrid/blended learning and the impact on the campus. May 8, 2013 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.tonybates.ca/2013/05/08/discussing-design-models-for-hybridblended-learning-and-the-impact-on-the-campus/]:

 • один семестр проводиться традиційно (зазвичай влітку), а решта семестри повністю онлайн;
 • один тиждень або у вихідні надаються традиційні сесії для практичних і лабораторних робіт, а решта їх вивчаються онлайн;
 • інколи аудиторні заняття скорочуються з трьох «кредитних» годин на тиждень до однієї або двох годин, надаючи більше часу студентам для навчання онлайн.

Модель «самозмішування». Модель є традиційною для вищих навчальних закладів Америки. Студенти самостійно обирають додаткові до основної освіти курси. Постачальниками освітнього контенту можуть виступати різні школи та освітні установи.

4. Збагачена віртуальна модель ‑ студенти ділять свій час між відвідинами кампуса і навчанням дистанційно за допомогою онлайн-доставки контенту. Ця модель відрізняється від перегорнутого класу тим, що студенти рідко відвідують кампус.

«Телешкола» [Кондакова М.Л., Латыпова Е.В. Смешанное обучение: ведущие образовательные технологии современности. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/ (http://inf548.blogspot.com/2014/07/blog-post_23.html)] додатково використовує моделі, що реалізують персоналізований підхід (Автономна група, група «Особистий вибір», моделі «Новий профіль», «Індивідуальний навчальний план», «Міжшкільна група»).

5. Модель «Автономна група» використовується в тому випадку, коли студенти в класі сильно різняться за своїми психологічними особливостями, рівнем мотивації, сформованості ІКТ-компетентності та регулятивних універсальних навчальних дій. У цьому випадку клас ділиться на групи, в одній з яких основне навчання ведеться в режимі онлайн, а особиста взаємодія з учителем використовується для консультування, групового або індивідуального. У іншій групі основне навчання ведеться в традиційній формі, а електронне навчання використовується для підтримки та відпрацювання навичок. Просторова організація класу повинна мати дві зони ‑ для традиційного уроку і зону онлайн-занять. Працюючи в цій моделі, учитель має володіти навичкою розподілу своєї уваги між двома групами, вміти організовувати пізнавальну діяльність учнів через систему індивідуальних або групових завдань, знайомство з новим навчальним матеріалом, виконуючи функцію помічника при виконанні завдань.

6. Моделі групи «Особистий вибір» підходять для учнів старших класів, які мають високу мотивацію до навчання, рівень сформованості ІКТ-компетентності, особистісних і метапредметних навичок. У рамках цієї групи відповідальність за результати покладається на студента, тому що процес будується переважно з використанням електронного освітнього ресурсу. Завдання школи в цьому випадку зводяться до надання тимчасових (передбачені в розкладі години для online курсу) і просторових (приміщення з комп'ютером і виходом в Інтернет) ресурсів, а також надання психологічної та при необхідності педагогічної підтримки. За певних умов (компоновка в розкладі предметів, що припускають відвідування школи) учень може освоювати online курси поза школою. Моделі цієї групи різняться лише способом формування навчальних груп:

 • всередині однієї школи з фіксованим набором курсів для вивчення online ‑ «Новий профіль»;
 • всередині однієї школи з різним набором курсів для вивчення online ‑ «Індивідуальний навчальний план»;
 • всередині одного віку різних шкіл для вивчення певного online курсу ‑ «Міжшкільна група».

Для всіх моделей важливо допомогти студентам перенести  інформацію з короткотермінової пам'яті до довготривалої пам'яті. Цей процес включає [Celestial Holmes. Blended Learning Solutions: A Recipe for Learning… [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://blog.aeseducation.com/2012/10/blended-learning-solutions-recipes/]:

 • Використання реальних сценаріїв, щоб захопити увагу студентів та їхні інтереси.
 • Включення студента в сценарії: опитування студентів, що вони будуть робити і як вони можуть допомогти процесу.
 • Заохочення розслідування і дослідження в безпечному середовищі за допомогою тренерської підтримки.
 • Сприяння обміну знаннями. Досвід колег може зміцнити навчання.
 • Стимулювання розумової діяльності, щоб надати поштовх для роздумів або вирішення проблем, які не мають однієї правильної відповіді.
 • Спонукання студентів до конкуренції в досягненні цілей.