Навчання через питання

Навчання через питання

1. Уміння ставити питання

Уміння ставити питання

Починати вчити мисленню треба насамперед з
розвитку здатності правильно ставити запитання.

Е. Ільєнков

Питання відіграють важливу роль у бесіді, тому уміння формулювати питання є однією з найважливіших навичок тренера.

Ця навичка повинна стати чи не найпершою, що Ви можете і зобов’язані розвинути в собі. Це означає вибір правильного типу питання і таке його формулювання, що приведе до одержання відповіді, що Вас цікавить.

Дехто навіть не уявляє який величезний потенціал мають питання, як це допомагає вирішувати поточні проблеми, підтримувати прагнення до навчання і тим зміцнювати довготерміновий успіх [Маркуардт Майкл Правильные вопросы – эффективный метод управления: Как лидеры находят оптимальные решения, задавая вопросы. – Пер. с англ… – М.: Издательство «Омега-Л»: Смартбук, 2008. – 240 с.]

Один з найкращих способів зміцнити свої лідерські позиції – . Другий гарний спосіб – заохочувати до питань інших.

Культура, що заохочує питання, – це культура спільної відповідальності. Спільність виковується, а не нав’язується. Насправді, уміння ставити запитання і здатність до співробітництва нероздільні одне з одним.

Дуже важливо, щоб у процесі розмірковування над проблемою люди не соромилися ставити «дурні» питання, або, якщо висловитися точніше, питання, що дозволяють по-новому подивитися на звичні речі. Гарні питання надихають людей на пошук власних відповідей. Це сприяє формуванню відчуття відповідальності і причетності до досягнутого успіху. Питання ведуть людей від залежності до незалежності.

Чому нам важко завдавати питання:

 • Ми уникаємо питань з причини природного бажання захистити себе;
 • Ми надто часто поспішаємо;
 • Нерідко нам просто не вистачає навичок ставити запитання і відповідати на них, тому що немає зразків для наслідування;
 • Як представники певних корпоративних культур, ми знаходимося у таких умовах, коли питання не вітаються, особливо такі, що кидають виклик традиційній практиці і переконанням, що склалися.

Питання можуть пригнічувати або надихати. Пригнічують, як правило, запитання, спрямовані на з’ясування причин негараздів. Наприклад: Чому Ви не додержуєтеся строків? Що трапилося з проектом? Хто схибив на цьому етапі? Чи це все, на що ви здатні? та ін. Такі питання викликають прагнення захищатися, виправдовуватися, замість того, щоб вирішувати проблему.

Надихаючі питання, навпаки, спонукають людину думати і дають їй можливість долати проблему самостійно, що впливає на розвиток відповідальності і усвідомлення своєї ролі у процесі досягнення спільної мети. Подібні питання формують позитивне відношення до справи і підвищують самооцінку; знімають перепинні бар’єри і відкривають нові можливості, запрошуючи до відкриттів, творчості і пошуку.

Ці питання надихають на активність і довіру, стимулюють налаштування на успіх, з’ясовують, як саме можливо краще досягти цілі. Вони виявляють переваги у здійснюваній діяльності і відповіді, як вирішувати поставлені задачі. Приклади подібних питань: Як Ви оцінюєте …? Які цілі здаються Вам складними і чому? Яка допомога, на Вашу думку, зможе гарантувати вам успіх? Та ін.

Ознаки (переваги) ефективних питань

 • Примушують людину зосередитися;
 • Сприяють глибоким розміркуванням;
 • Кидають виклик традиційним представленням, які заважають людям діяти по-новому і ефективно;
 • Надають сміливості і сили;
 • Ведуть до новаторського мислення;
 • Містять у собі ключі до видатних рішень;
 • Діють позитивно і ефективно.

Приклади питань: Чи можете Ви детальніше описати свої побоювання? Які міри щодо покращення результатів Ви можете запропонувати? Та ін.

Нерідко кращий, найпростіший і найефективніший спосіб задати питання полягає у тому, щоб розвинути попереднє питання або відштовхнутися від відповіді на нього, тобто створити послідовний ланцюжок глибокого розуміння і активних дій.

Типи ефективних питань. Ефективними вважають такі питання, що досягають своєї мети, а також допомагають створювати позитивні стосунки між співрозмовниками.

Відкриті питання спонукають людей мислити ширше і надають їм можливість зрозуміти, що саме є для них важливим і чим вони можуть поділитися з іншими. Такі питання також сприяють розміркуванням і активному пошуку способів рішення проблеми, а не просто прагненню визначити і обстоювати свою точку зору.

Задаючи відкриті, неупереджені питання, ми виказуємо довіру і повагу до думки інших людей, що, у свою чергу, потребує уважного слухання відповіді і, можливо, спонукатиме вас ставити уточнюючі питання.

Відкриті питання починаються зі слів «чому» або «як» або з фраз, подібних до «Що Ви думаєте з приводу …?». Гарне відкрите питання має викликати, кінець кінцем, активне обговорення і дебати.

Таблиця, приведена нижче, дає короткий опис і приклад використання кожного типу питань.

Тип питання

Опис

Приклад

Відкритий тип питання – Спеціальне питання

Вимагає більше, ніж простих відповідей «так» чи «ні».

Стимулює мислення.

Викликає обговорення.

Звичайно починається зі слів «що», «як», «коли», «чому».

«Які у вас є думки по тих змінах, що ми хочемо запропонувати нашим клієнтам?»

«Як це усе відбулося?»

Закритий тип питання – Загальне питання

Вимагає відповіді одним словом – «так» чи «ні».

Блокує обговорення.

Звичайно починається зі слів «чи є», «чи може», «скільки», «чи існує».

«Чи всі розуміють суть змін, що ми зараз обговорили?»

 

Приклади фраз для створення відкритих питань.

Що Ви думаєте щодо …?

Чи Ви не могли б розповісти детальніше про …?

Які можливості спадають Вам на думку? Що могло би відбутися, якщо б Ви …?

Як Ви гадаєте, що ви втратите, якщо не будете займатися обговорюванням проблеми? Які способи розв’язань Ви вже спробували? Що Ви намагаєтеся робити надалі?

Інші типи відкритих питань.

Дослідницькі питання відкривають нові перспективи, стають джерелом свіжих ідей і відкриттів: «А чи Ви досліджували … / замислювалися над …?»

Афективні питання запрошують учасників поділитися своїми відчуттями з певного приводу: «Що Ви відчуваєте щодо …?»

Рефлективні питання сприяють значно глибшому і скрупульозному осмисленню проблеми: «Ви казали, що у вас виникли проблеми …»; «Як Ви гадаєте, чим саме викликані ці труднощі?»

Зондуючі питання запрошують спробувати проникнути у сутність певної проблеми, ретельно дослідити її або задати якомога більше питань. Допомагають такі слова: описувати, пояснювати, з’ясовувати, уточнювати, або вдаватися у подробиці, – вони сприяють значно глибшому і розвиненому вивченню певної теми.

Питання, що дозволяють побачити ситуацію в іншому світлі становлять під сумнів певні основи: «Чому це повинно бути саме так?»

Питання, що вибудовують зв’язки, дозволяють досягти системного бачення проблеми: «Які наслідки цих дій можуть бути?»

Аналітичні питання передбачають розглядання реальних причин, а не симптомів: «Чому це сталося?»

Уточнюючі питання допомагають нам позбавитися неоднозначності, але подекуди ставити такі питання доволі складно. Можливі питання  цього типу: «Що саме Ви мали на увазі, коли …?», «Як саме Ви б хотіли, щоб це було зроблено?», «Чи не могли б Ви детальніше пояснити цю ситуацію?»

Слід розуміти при виборі типу питання, що людей бентежать тільки такі з них, що виявляються зовсім неочікуваними.

Бажано починати ставити запитання з таких, що стосуються процесу, а потім вже переходити до питань стосовно змісту.

Навідні питання, що спонукають на відповідь, на яку очікує той, хто запитує.

Формулювання питань

Якщо Ви уже вирішили, який тип питання Ви будете завдавати, Вам потрібно подумати, як його сформулювати. Існують важливі моменти при формулюванні питань, які бажано враховувати, щоб співрозмовники були сконцентровані на тій інформації, що Ви намагаєтеся від них одержати. У таблиці нижче  приводяться деякі ради, які Ви могли б використовувати при формулюванні свого питання.

ТРЕБА

НЕ ТРЕБА

Ставити чіткі, лаконічні питання, що торкаються тільки однієї проблеми.

Ставити недоладні і невизначені питання, які охоплюють безліч тем одночасно.

Ставити логічно правильні питання стосовно проблеми.

Ставити питання, які не відносяться до теми бесіди.

Ставити прямі і стосовні до справи питання.

Задавати каверзні питання, які могли б поставити Вашого співрозмовника у скрутне становище.

Провокування

Іноді виявляється корисним поставити під сумнів слова клієнта. Наприклад, у випадку якщо:

 • клієнт робить свідомо помилкове твердження;
 • клієнт, очевидно, уникає визначених питань.

Провокування в тренінгу повинне бути підтримуючим. Ніколи не слід повідомляти клієнту про те, що ви його навмисно провокували. Ціль, з якою використовується провокування, полягає в тому, щоб допомогти клієнту трішки просунутися вперед, дати йому можливість глянути на проблему з іншого боку. Провокування – це завжди навмисна дія, і використовувати її необхідно дуже обережно.